Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
23 november 12:10 – 12:50

Bröstcancer är inte bara den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor utan också en komplex sjukdom där diagnostiken är avgörande för insättning av rätt behandling. Johan Hartmans forskning syftar till att förbättra cancerdiagnostiken genom precisionsdiagnostik, dvs metoder som kan identifiera behandlingsresistens och öka träffsäkerheten.

Mer info och anmälan