Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Precisionsmedicin med fokus på NTRK-fusionscancer hos barn

Torsdag 11 mars, kl 16.00 – 17.15

Med anledning av att TLV har godkänt subventionering av Vitrakvi (larotrectinib) för patienter som startar behandling före 18 års ålder vill vi bjuda in till följande webinar.

Fokus kommer att ligga på identifiering av TRK-fusionsprotein som drivande onkogen vid pediatrisk cancer samt klinisk erfarenhet från fas II studier med Vitrakvi® (larotrectinib).

Vi ser fram emot intressanta föredrag och hoppas att ni vill delta.

Program

16.00 Välkommen

Bayer

16.05 Hur identifiera och testa för NTRK-genfusion i klinisk praxis?

-David Gisselson Nord, MD, PhD, Professor- Lunds Universitet, avdelningen för Klinisk Genetik

16.35 Diskussion

16.40 Larotrectinib for children with chemotherapy resistant cancer, experience from Clinical Trials

-Karsten Nysom, MD, PhD, Senior Consultant/ Department of Paediatrics and Adolescent Medicine – Copenhagen University Hospital

17.10 Diskussion

17.15 Avslut

För mer information och anmälan klicka här

PP-VIT-SE-0052-1 February 2021