Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

October 25, 2019 Scandic Continental, Stockholm

WELCOME
As chairmen of the coming Precison Medicine Breast Cancer Symposium,
it is our pleasure to invite you to join us on October 25, 2019, at Scandic Continental, Stockholm.
Karolinska Institutet and Lunds universitet.

Click for more information

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...

Smartare diagnostik av bröstcancer för länder med begränsade resurser

Läs mer...