Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

October 25, 2019 Scandic Continental, Stockholm

WELCOME
As chairmen of the coming Precison Medicine Breast Cancer Symposium,
it is our pleasure to invite you to join us on October 25, 2019, at Scandic Continental, Stockholm.
Karolinska Institutet and Lunds universitet.

Click for more information

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider