Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Modern onkologisk behandling

Postgraduate utbildning, Modern onkologisk behandling

Inom onkologi har det skett stora framsteg med intåg av nya typer av behandlingar som immunterapi, målriktade läkemedel, cellterapier samt protonbehandling. Utvecklingen sker så snabbt att det för den enskilda onkologen kan vara en utmaning att hålla sig uppdaterad inom de olika områdena. I denna utbildning kommer specialister på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet gå igenom hur det sett ut med intåg av nya behandlingar inom de olika tumörgrupperna och hur de tillämpas i dag. Aktuell forskning presenteras samt en framåtblick med vad som kan väntas. Nya behandlingar har även biverkningar vilket kommer belysas samt vårdens kostnads- och miljöperspektiv.

10 – 11 oktober 2024 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kursledare: Hildur Helgadottir.

Målgrupp: Kursen riktar sig till onkologer som är intresserade av en möjlighet för en vidareutbildning, och lämpar sig även för specialister inom andra områden som vill få en inblick i modern onkologisk behandling. Utbildningen kan även vara lämplig för ST-läkare som är på slutet av sin ST-utbildning. Kursen täcker Socialstyrelsens krav för ST-läkarutbildning motsvarande delmål: a5, b3, c1, c2, c6, c9, c11, c13 (SOSFS 2015:8).

Föreläsare och ämnen: Hildur Helgadottir (Melanom), Simon Ekman (Lunga), Alexios Matikas (Bröst), Josefin Fernebro (Gyn), Jan-Erik Frödin (GI), Signe Friesland (Head-neck) Magnus Lindskog och Anna Kristiansen (Uro), Mattias Carlsten (Cellterapi, CAR-T), Michael Gubanski (RT), Jeffrey Yachnin (Fas 1), Andreas Lundqvist (Lab), Fernanda Costa Svedman (Biverkningar), Johan Falkenius (Läkemedelsinförande) Maria Wolodarski (Kloka kliniska val).

Kursavgift: Kursavgift 4500 kr ex moms. Avgiften inkluderar kaffe, luncher, middag 10/10. Resor och ev övernattning bokas och bekostas av varje deltagare, efter bekräftelse av kursplats.

Kursen är på två dagar och inför utbildningstillfället kommer deltagare få material med fallpresentationer och frågor inom varje tumörområde, där vi på kursen sedan gemensamt kommer diskutera handläggandet.

Max antal kursdeltagare: 40

Anmälan: Senast den 2024-06-30

Kontakt: Information angående anmälan och betalning: Susanne Jansson, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, E-post: [email protected]. Telefonnummer: 08-123 741 18.

För mer information och anmälan