Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

POSTGRADUATE UTBILDNING I BRÖSTCANCER

25 – 27 september 2024
Steningevik, Märsta

AstraZeneca Onkologi bjuder in läkare till Postgraduate utbildning i bröstcancer. Målsättningen med kursen är att kunna erbjuda en bred utbildning inom området bröstcancer; från epidemiologi, riskfaktorer, biologiska markörer till det senaste inom kirurgi, radiologi och medicinsk behandling. I slutet av kursen får deltagarna använda sina kunskaper under en workshop i form av en bröstkonferens.

Målgruppen för kursen är nyblivna specialister i onkologi, kirurgi, röntgen/mammografi och patologi. Även du som är specialist sedan tidigare, eller snart färdig ST-läkare är välkommen att söka till kursen.

Anmälan sker via https://qr.short.az/PGBC2024 eller QR-kod senast den 28 augusti 2024 och är bindande. AstraZeneca står för kursavgift och förtäring.

KURSLEDARE:
Överläkare, Med Dr Lotta Wadsten
FÖRELÄSARE:
Läkare, Med Dr Ylva Bengtsson
Professor, överläkare Jonas Bergh
Docent, överläkare Jana de Boniface
Docent, överläkare Hans Ehrencrona
Överläkare, Med Dr Irma Fredriksson
Professor, överläkare Jan Frisell
Professor, överläkare Johan Hartman
Professor, överläkare Per Karlsson
Docent, överläkare Henrik Lindman
Docent, överläkare Niklas Loman
Docent, överläkare Hanna Sartor
Docent, överläkare Antonios Valachis
Överläkare, Med Dr Lotta Wadsten
Professor, överläkare Fredrik Wärnberg

PROGRAM

ONSDAG 25 SEPTEMBER 2024
10.00 – 10.30 Samling med kaffe
10.30 – 10.45 Välkomna
10.45 – 11.35 Epidemiologi
11.45 – 12.45 Bilddiagnostik
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.25 Bröstpatologi I
14.35 – 15.10 Bröstpatologi II
15.10 – 15.30 Kaffe
15.30 – 16.30 Hereditär bröstcancer

TORSDAG 26 SEPTEMBER 2024
08.00 – 08.45 Bröstkirurgi I
08.55 – 09.45 Bröstkirurgi II
09.45 – 10.05 Kaffe
10.05 – 11.05 Bröstkirurgi III
11.15 – 12.00 Graviditetsrelaterad bröstcancer
12.00 – 13.05 Lunch
13.05 – 14.50 Grundläggande principer för onkologisk behandling
14.50 – 15.10 Kaffe

TORSDAG 26 SEPTEMBER 2024 PARALLELLA PROGRAM
15.10 – 16.00 Bröstkirurgi IV
16.10 – 17.10 Onkoplastisk kirurgi
15.10 – 16.10 Strategier vid onkologisk behandling av metastaserad bröstcancer
16.20 – 17.10 En tillbakablick: historien om bröstonkologi

FREDAG 27 SEPTEMBER 2024
08.00 – 09.00 Strålbehandling
09.10 – 09.45 Vem har rätt – patienten eller vårdprogrammet?
09.45 – 10.05 Kaffe
10.05 – 11.30 Bröstkonferens
– workshop
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.30 Bröstkonferens
– workshop
13.30 – 14.15 Avslutning

För mer information och anmälan