Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Postgraduate utbildning i bröstcancer

AstraZeneca inbjuder till: POSTGRADUATE UTBILDNING I BRÖSTCANCER
Målgrupp: onkologer, kirurger, patologer och röntgenläkare inom mammografi, verksamhetschefer/huvudmän.
27 september – 29 september 2023. Steningevik (I närheten av Arlanda)

AstraZeneca Onkologi bjuder in läkare till Postgraduate utbildning i bröstcancer. Målsättningen med kursen är att kunna erbjuda läkare en bred utbildning inom området bröstcancer; från epidemiologi, riskfaktorer, biologiska markörer till det senaste inom kirurgi, radiologi och medicinsk behandling. I slutet av kursen får deltagarna använda sina kunskaper under en workshop i form av en bröstkonferens.
Målgruppen för kursen är nyblivna specialister i onkologi, kirurgi, röntgen/mammografi och patologi. Även du som är specialist sedan tidigare, eller snart färdig ST-läkare är välkommen att söka till kursen.
Anmälan sker via https://www.azconnect.se/e8279 senast den 25 augusti 2023 och är bindande. AstraZeneca står för kursavgift och förtäring.

KURSLEDARE:
Dr Lotta Wadsten
FÖRELÄSARE:
Docent, överläkare Sara Alkner
Med Dr, Onkologisjuksköterska, Malin Backman
Professor, överläkare Jonas Bergh
Docent, överläkare Jana de Boniface
Läkare, Med Dr Salma Tunå Butt
Docent, överläkare Hans Ehrencrona
Överläkare, Med Dr Irma Fredriksson
Professor, överläkare Jan Frisell
Professor, överläkare Johan Hartman
Överläkare, Med Dr Jenny Heiman
Docent, överläkare Henrik Lindman
Docent, överläkare Niklas Loman
Docent, överläkare Kristina Lång
Docent, överläkare Antonis Valachis
ÖverACläkare, Med Dr Lotta Wadsten
Professor, överläkare Fredrik Wärnberg

PROGRAM
ONSDAG 27 SEPTEMBER 2023

09.30 – 10.00 Samling med kaffe
10.00 – 10.15 Välkomna
10.15 – 11.05 Epidemiologi
11.15 – 12.20 Bilddiagnostik 12.20 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Bröstpatologi
14.45 – 15.05 Kaffe
15.05 – 16.05 Hereditär bröstcancer 16.15 – 17.15 Strålbehandling

TORSDAG 28 SEPTEMBER 2023
08.00 – 08.45 Bröstkirurgi I
08.55 – 09.45 Bröstkirurgi II
09.45 – 10.05 Kaffe
10.05 – 11.05 Bröstkirurgi III
11.15 – 12.00 Graviditetsrelaterad bröstcancer
12.00 – 13.05 Lunch
13.05 – 14.50 Grundläggande principer för onkologiskt behandling
14.50 – 15.10 Kaffe

PARALLELLA PROGRAM
15.10 – 16.00 Bröstkirurgi IV
16.10 – 17.10 Onkoplastisk kirurgi
15.10 – 16.00 Strategier vid medicinsk behandling av Bröstcancer
16.10 – 17.10 Aktuella kliniska frågeställningar och evidens inom bröstonkologi

FREDAG 29 SEPTEMBER 2023
08.00 – 08.45 Cancerbesked
08.55 – 09.40 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet
09.40 – 10.00 Kaffe
10.00 – 11.30 Bröstkonferens – workshop
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.20 Bröstkonferens – workshop
13.30 – 14.20 Vem har rätt – patienten eller vårdprogrammet?
14.20 – 15.20 Avslutning

För mer information och anmälan