Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Postgraduate kurs ”Immunterapi vid cancer”

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
20 – 22 november 2023

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till ST-läkare och specialister inom Onkologi och Lungmedicin. Kursen täcker Socialstyrelsens krav för ST-läkarutbildning motsvarande delmål: b3, c1, c2, c3, c5, c11 (SOSFS 2015:8).

KURSEN SYFTAR TILL
att ge:
• en grundläggande genomgång av hur immunsystemet fungerar och dess roll i kroppens eget försvar mot cancersjukdom
• en översikt över hur onkologisk immunterapi kan modulera immunförsvaret och stärka kroppens eget försvar mot manifest cancer
• en översikt över principer för klinisk användning
• en inblick i viktiga faktorer som predikterar svar på immunterapi
• en fördjupad förståelse för biverkningshantering vid immunterapi
• en inblick i hur olika immunterapeutiska läkemedel kan kombineras (kombinationsimmunterapi) med varandra respektive med konventionella cytostatika
samt att:
• lyfta fram särskilda riskgrupper för behandling med immunterapi

ANMÄLAN
Anmälan skickas till: [email protected]
Vänligen ange namn, arbetsadress, e-post, mobilnummer och ev. allergi vid anmälan. Vi skickar bekräftelse till e-postadressen och mobilnumret kan vi behöva vid kontakt.

AVGIFT
Avgift för resa och logi betalas av deltagarna. Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsare samt fika, lunch och middag. Du ansvarar själv för att inhämta samtycke från din huvudman att delta.

För mer information och anmälan