Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Post-ESMO Symposium

Nationella Onkologichefsrådet Cancerakademi Norr

Bjuder in till:

Post-ESMO Symposium

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
29 oktober kl 9.00 – 16.00

(Registreringen öppnar kl 8.30)

ESMO-kongressen är den mest inflytelserika onkologiplattformen utformad i Europa för kliniker, forskare, patientföreträdare och representanter för vårdbranschen från hela världen. Under mötet presenteras årets absolut viktigaste nyheter inom onkologin. Årets möte genomförs virtuellt.

För mer information och anmälan Klicka här