Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

POST-ASCO GU 2022 – Fokus på urotelial cancer och njurcancer

Välkommen på webbsänd kostnadsfri lunchwebbinar!

POST-ASCO GU 2022 – Lunchwebbinar med fokus på urotelial cancer och njurcancer
Från insikter av dagens forskning till klinisk nytta

Tid: kl 12.00 –12.5

Syftet med webbinaret är att uppdatera samt främja diskussioner genom att presentera aktuella ämnen som avhandlades på ASCO GU. Under en rad korta sessioner kan du även lyssna till internationella och nationella experter som delar med sig av forskning inom njurcancer och urotelial cancer och sätta dessa i ett kliniskt sammanhang. 

Mer info och anmälan