Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Platsannons:ASIH-läkare och sjuksköterskor

Nu förstärker vi våra team i Saltsjöbaden och Järfälla!
Med avancerad sjukvård i hemmet ska vi i samverkan med patienten lindra de symtom som patienten besväras av för att nå högsta möjliga livskvalitet och att såväl patient som närstående ska känna sig trygga och delaktiga i omvårdnaden. Vården av patienten är inriktad på att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårt uppdrag består i att ge palliativ- och avancerad medicinsk vård i hemmet.

Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care och planerar vården i verktyget Mobil Klinik.

Läs mer!