Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PerkinElmer utökar sina KRAS analyser av onkologiska läkemedelskandidater med nya och bruksfärdiga AlphaLISA Kits

Möjliggör för cancerforskare att snabbare identifiera och optimera terapeutiska kandidater genom bättre avkodning av KRAS-mutationer i 25 procent av alla tumörer

PerkinElmer, Inc., en global ledare som ser innovation som vägen till en hälsosammare värld, tillkännager fyra nya och bruksfärdiga AlphaLISA® KRAS-kits. De är utvecklade för att ge forskare en större insikt i KRAS-proteiners komplexa strukturer och mutationer för att de enklare, snabbare och mer tillförlitligt ska kunna identifiera nya potentiella terapeutiska kandidater för en rad olika cancerformer. Forskare kommer nu att kunna välja mellan PerkinElmers HTRF® och AlphaLISA analyser för att säkra bästa möjliga metoder för sina specifika labbmiljöer.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Farmakologisk cancerbehandling – så kan nya möjligheter öppnas

LÄKEMEDEL I TIDIG UTVECKLING