Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PCiP – Prostatacancer i praktiken – Vad alla behandlande läkare bör känna till

En utbildning för dig som kommer i kontakt med prostatacancerpatienter och som önskar bredda din kunskap kring hela sjukdomsförloppet från diagnos fram till behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. En lättillgänglig och effektiv kompetensutveckling, uppdaterad enligt det senaste nationella vårdprogrammet.

Kursansvariga: Jon Kindblom och Johan Styrke.

Agenda
Utbildningsserien är uppdelad i följande tre delar:

10 september, 12.10–12.55
Del 1. Tidig sjukdom – Prostatacancer utan spridning

  • Hur diagnostiserar jag på bästa sätt?
  • Lokaliserad sjukdom; hur hjälper jag patienten i behandlingsvalet?
  • Lokalt avancerad sjukdom; vilka behandlingsalternativ finns?

24 september, 12.10–12.55
Del 2. Progredierande sjukdom – Prostatacancer med spridning

  • Stadieindelning av högriskprostatacancer och biokemiskt recidiv
  • Metastaser vid diagnos – vilka alternativ finns?
  • Oligo- eller multipla metastaser – hur påverkas behandlingsvalet?

8 oktober, 12.10–12.55
Del 3. Avancerad sjukdom

  • Hur skiljer sig behandlingen för M0 respektive M1?
  • Hur välja behandling vid kastrationsresistent progress?
  • Finns det något hopp vid horisonten?

Utbildningsserien bekostas av Johnson & Johnson och är kostnadsfri för deltagare.

För frågor gällande anmälan, kontakta:
Andrea Castrillon, Business Operations Specialist Johnson & Johnson
Email: [email protected]
Telefon: 070­2865614

För frågor gällande utbildningen, kontakta:
Carl Björkholm, Medical Advisor Johnson & Johnson
Email: [email protected]
Telefon: 073­0721057

Det går att rekommendera och anmäla en kollega till de kommande kursdelarna under utbildningsseriens gång men vi kan inte erbjuda hen att ta del av en kursdel som redan avhållits. Kontakta Andrea Castrillon om du eller en kollega vill anmäla sig efter sista svarsdatum.

För mer information och anmälan