Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PCiP – Prostatacancer i praktiken – DEL 2 – Progredierande sjukdom

Tid: 12.10–12.55

PCiP – Prostatacancer i praktiken

(Digital och interaktiv utbildning uppdaterad enligt senaste NVP)

Datum:

  • 25 oktober: DEL 1 – Tidig sjukdom
  • 8 november: DEL 2 – Progredierande sjukdom
  • 1 december: DEL 3 – Avancerad sjukdom

Kursansvariga: Johan Stranne och Camilla Thellenberg.

Läs mer om inbjudan och programmet här

Tillsammans med kursansvariga, överläkare Johan Stranne (SU) och Camilla Thellenberg Karlsson (NUS) vill Janssen erbjuda möjligheten till en kompetensutveckling för dig som möter prostatacancerpatienter i ditt arbete och som önskar bredda din kunskap kring hela sjukdomsförloppet från diagnos fram till behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

PCiP – Prostatacancer i praktiken, är perfekt för dig som jobbar som icke-specialiserad urolog och onkolog eller för dig som är ST-läkare under senare delen av din utbildning. Förhoppningen är att du ska få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis. I år är denna kurs extra aktuellt eftersom den inkluderar det senast uppdaterade nationella vårdprogrammet.

Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Janssen Oncology

Johan Stranne, MD, PhD, FEBU, Professor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet Universitetssjukhusöverläkare vid Urologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Camilla Thellenberg Karlsson MD, PhD, Överläkare vid Cancercentrum,
Norrlands Universitetssjukhus. Camilla arbetar vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus som överläkare i onkologi.

Registrera dig här

Vänligen notera att du anmäler dig till samtliga tre tillfällen vid registrering. Är du föranmäld har du även möjlighet att se den inspelade versionen under en period om 30 dagar från det datum då den specifika kursdelen har ägt rum.

Detta mötet riktar sig till läkare på arbetsplatsen med intresse för prostatacancer, med kopia till huvudman/verksamhetschef och berörd läkemedelskommitté. Kom ihåg: deltagaren ansvarar själv för arbetsgivarens godkännande till deltagande i mötet.