Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patientfallsgenomgång med fokus på HR+/HER2- metastaserad bröstcancer

Multidiciplinär webbinarserie med fokus på bröstcancer: Patientfallsgenomgång med fokus på HR+/HER2- metastaserad bröstcancer

Vi vill bjuda in dig till en diskussion kring patientfall med fokus på metastaserad bröstcancer. Målet med föreläsningen är att ge dig om deltagare ny kunskap och helhetssyn vid onkologisk behandling av dessa patienter. Patientfallen är spegla patienter med metastaserad bröstcancer som ni möter i er vardag.

Leif Klint, Onkolog vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, kommer hålla i diskussionen av nedan patientfall.

Patientfall 1: Handläggning av äldre skör patient med metastatisk ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer. Hur doserar vi läkemedel i förhållande till hög ålder och komorbiditet.

Patientfall 2: Handläggning av patient med metastatisk ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer. Val av läkemedel vid visceral metastasering.

Program

12:10–12:55
Du kan ställa frågor och delta i diskussionen under livesändningen.

12:10 Välkomna – Pfizer
12:15 Föreläsning
12:45 Tid till frågor
12:55 Slut

Föreläsare
Leif Klint,
Onkolog, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

För mer information och anmälan