Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patientfall inom HR+/HER2- spridd bröstcancer

Behöver alla patienter kemoterapi?
Patientfall för att belysa olika perspektiv samt behandlingsalternativ för patienter med HR+/HER2- metastatisk bröstcancer

Välkommen att delta på detta webbinarium där olika perspektiv och behandlingsalternativ kommer diskuteras i ett fiktivt patientfall tillsammans med onkolog Cecilia Ahlin och onkologisjuksköterska Mari Bergros Falk. Patientfallet kommer att fokusera på en premenopausal patient med HR+/HER2- metastatisk bröstcancer som utvecklat leverrecidiv under pågående hormonell behandling. Syftet med webbinariet är att guida dig genom patientens behandlingsresa och belysa vårdaspekter ur både onkologens och sjuksköterskans synvinklar samt ge möjlighet för diskussion med er som deltar.
Detta webbinarium kommer sändas på TEAMS.

Program:
12.10 – 12.15 Välkommen att ställa frågor och delta i diskussionen under webbinariet
Introduktion, Novartis
12.15 – 12.35 Patientfallsgenomgång
12.35 – 12.50 Frågor och diskussion

För mer information och anmälan