Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Paradoxal roll för vita blodkroppar i bröstcancerspridning

En ny studie från Karolinska Institutet visar att en viss typ av vita blodkroppar i brösttumörer både kan förhindra och främja spridningen av cancerceller till andra organ. Detta kan ha betydelse för prognosen och behandlingen av bröstcancer. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports.

Charlotte Rolny. Foto: Cecilia Odlind.

Bröstcancer är en vanlig cancerform som kan sprida sig till andra delar av kroppen som lungor, hjärna och benmärg. Vita blodkroppar av typen tumörassocierade makrofager (TAMs) finns i stora mängder i brösttumörer och tros kunna påverka denna spridning, till exempel genom att stimulera bildandet av nya blodkärl.

Forskare har nu studerat en speciell typ av TAMs som producerar ämnet VEGF-C. Detta ämne främjar bildandet av lymfkärl, vilket kan underlätta transporten av cancerceller till andra organ. Men dessa TAMs visade sig ha en paradoxal effekt; de minskar spridningen till lungorna, men ökar samtidigt spridningen till lymfkörtlarna. I prover från patienter med bröstcancer fann forskarna att närvaro av VEGF-C-positiva TAMs var kopplat till mildare sjukdom.

– Det verkar alltså som att dessa vita blodkroppar har en skyddande funktion. I förlängningen kan de här fynden leda till nya behandlingsstrategier som omdirigerar cancerceller till lymfkörtlarna där de gör mindre skada, säger Charlotte Rolny, docent vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet som lett studien.

Forskningen finansierades huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Radiumhemmets forskningsfonder.

Publikation: “VEGF-C expressing TAMs rewires the metastatic fate of breast cancer cells”

 

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer