Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pankreascancerkirurgins belackare nummer ett

Pankreascancerkirurgins belackare nummer ett
För nästan precis 30 år sedan utkom den mest citerade artikeln någonsin avseende pankreaskirurgin1. Den heter ”Cancer of the pancreas. 50 years of surgery” och hävdade att trots femtio års försök att bota pankreascancer med kirurgi så var det en i det närmaste meningslös verksamhet eftersom man trots stor resursåtgång på sin höjd botade 0,4 procent av 37 000 studerade patienter, sannolikt betydligt mindre. Under många år inleddes de flesta artiklar som skrevs av pankreaskirurger med en hänvisning till artikeln och för sökte sedan leda i bevis att det skrivna var mer eller mindre fel. Åke Andrén-Sandberg berättar om pankreascancerkirurgins belackare nummer ett.

Författare var den vid Yale utbildade, isländske internmedicinaren Birgir Gudjonsson, som med fermitet hävdade att de stora amerikanska och europeiska centra som publicerade positiva data avseende kirurgiska resultat av pankreascancer dubbel- eller trippelräknade sina fall, vilket gav en falskt positiv bild av verkligheten. Egentligen, ansåg han, var botande kirurgi närmast en kuriositet och berodde mer på att man råkade resekera fall med liten spridningspotential än att kirurgin gjort framsteg. Budskapet upprepades med åren, och fler kritiska analyser redovisade summering av återupprepning av samma överlevare2, 3. Även om få verkligen träffat Birgir Gudjonsson användes han på samma sätt som troll användes för att skrämma barn, men då för att avskräcka unga kirurger från att ge sig in på pankreaskirurgins mödosamma bana. När nu Gudjonsson publicerat en uppföljande artikel – 80 års pankreascancerkirurgi4
– kan det vara av intresse att onkologi i sverige nr 4 – 17 61 fundera över i vilken grad han har haft rätt och om han fortsatt kan användas för att skrämma pankreascancerbehandlare (onkologernas försök att behandla pankreascancer ger han ännu mindre för än kirurgernas).

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Utvärdering av statistiska sanningar på individnivå

Så kan second opinion bli värdefullt för båda parter

Ödmjukhet och nyfikenhet i ny bok om patientmöten