Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Översiktsartikel om proteinet p53 som mål för nya cancerterapier

Tumörsuppressor-proteinet p53 kodas av TP53, den mest frekvent muterade genen vid cancer. I en översiktsartikel i Nature Reviews Clinical Oncology av professor Klas G Wiman och kollegor vid institutionen för onkologi-patologi beskrivs hur detta protein skulle kunna användas som mål för nya cancerterapier.

p53-tumörsuppressorprotein bundet till DNA. Foto: GettyImages.

Professor Klas Wiman. Foto: Gunnar Ask.

I cancerceller med vildtyp (normal) TP53 hämmas ofta p53 av överuttryck av p53-antagonisten MDM2, och substanser som bryter p53-MDM2-bindningen kan återställa p53-aktiviteten. I TP53-muterade cancerceller kan molekyler som främjar korrekt veckning av missense-muterad p53 eller translationell genomläsning av nonsense-muterad TP53 återskapa p53-funktionen.

Flera p53-riktade substanser testas nu i kliniska prövningar i patienter med olika typer av maligniteter, men hittills har inget sådant läkemedel godkänts för klinisk användning. I denna översiktsartikel diskuterar Wiman och medarbetare de komplexa interaktionerna mellan p53 och dess mikromiljö och föreslår strategier för att förbättra den kliniska effekten av p53-riktade substanser.

Läs artikeln här.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer