Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerförbundet delar ut forskningsanslag: Över 12 miljoner till patientnära bröstcancerforskning

I år ökade Bröstcancerförbundet utdelningen av forskningsanslag ur Bröstcancerfonden med över 80 procent jämfört med föregående år. Totalt har 12 691 000 kronor fördelats mellan tjugo framstående forskare från institutioner och sjukhus spridda över landet. Fokus låg liksom föregående år på den kliniska relevansen, det vill säga projekt som snabbt kommer bröstcancerdrabbade till del.

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av framstående professorer och docenter från hela landet. Kommitteen gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Den utgår från följande grunder: klinisk relevans, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen.

Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundets ordförande.

– I vår roll som patientorganisation lägger vi extra stor vikt vid kliniska studier som kommer patienterna till del inom en snar framtid. I år har vi nästan dubblerat beloppet till forskningen jämfört med föregående år. Det ger hopp om nya behandlingar och bättre möjligheter till att bota bröstcancer, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerförbundets forskningsanslag ökade för fjärde året i rad. Totalt fördelades 12 691 000 kronor till elva kvinnliga forskare och nio män. Majoriteten av dem, totalt åtta, arbetar inom bröstcancervården i region Stockholm.

– Vi vill uppmuntra fler forskare att söka anslag ur Bröstcancerfonden till 2022. Under de senaste åren ar vi haft vind i seglen och har nu goda förutsättningar att stödja fler och större forskningsprojekt, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Sedan 2008 har Bröstcancerförbundet delat ut 102 691 000 miljoner kronor till svensk patientnära bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från enskilda personer, företag och organisationer som engagerat sig i kampen mot bröstcancer.

I år beviljades följande 20 forskare och lärosäten anslag ur Bröstcancerfonden:

 1. Alexios Matikos, Karolinska Institutet, Dose escalation of adjuvant chemotherapy for early breast cancer exploiting genetic variability, 480 000 kronor.
 2. Anna Efverman, Högskolan i Gävle, Akupunktur och positiv kommunikation för bättre livskvalitet vid bröstcancer, 600 000 kronor.
 3. Ann Rosendahl, Lunds universitet, Body composition, physical activity, and breast cancer risk, 450 000 kronor.
 4. Annelie Augustinsson, Lunds universitet, Varför få inte alla kvinnor med bröstcancer genetisk vägledning, 71 000 kronor.
 5. Antonios Valachis, Örebro universitet, Kliniska förloppet, behandlingsmönster och molekylär kartläggning av metaplastisk bröstcancer, 930 000 kronor
 6. Balazs Acs, Lunds universitet, Artificiell intelligens för att förbättra och prognostisering vid bröstcancer, 420 000 kronor.
 7. Barbro Linderholm, Göteborgs universitet, Molecular characterization of high-risk invasive lobular breast cancer, 800 000 kronor.
 8. Bo Nordenskjöld, Linköpings universitet, Långsiktig överlevnad och biverkningar efter adjuvant tamoxifen, 600 000 kronor.
 9. Foukakis Theodoros, Karolinska Institutet, Cycline-Dependent Kinase 4/6 inhibitors vs chemotheray in luminal breast cancer, 1 400 000 kronor.
 10. Fredrik Strand, Karolinska Institutet, Screen-trust – En randomiserad klinisk med screening-studie med MR efter AI-bedömning, 500 000 kronor.
 11. Fredrik Wärnberg, Göteborgs universitet, SentiNeo – Lymfkörteloperation med magnetisk teknik efter preoperativ cellgiftsbehandling, 730 000 kronor.
 12. Helena Sackey, Karolinska Institutet, Direkt bröstrekonstruktion med implantat: komplikationer, onkologisk säkerhet och negativa effekter av strålbehandling, 400 000 kronor.
 13. Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, Bröstcancer hos äldre och prognos, 385 000 kronor.
 14. Jana de Boniface, Karolinska Institutet, SENOMAC-studien, 1 200 000 kronor
 15. Johan Hartman, Karolinska Institutet, Att förutse återfall och förbättra överlevnad i HER2-positiv bröstcancer, 540 000 kronor.
 16. Johan Staaf, Lunds universitet, DNA reparationseffekter och klinisk betydelse i ER-positiv och HER2-positiv bröstcancer, 470 000 kronor.
 17. Kristina Åhsberg, Lunds universitet, Added value of preoperative contrast enhanced mammography (PROCEM) in staging malignant breast lesions – a prospective randomized multicentre study, 1 000 000 kronor.
 18. Marlene Malmström, Lunds universitet, 5-årsuppföljning på rehabilitering inom ramen SCAN-B Resilience studien, 220 000 kronor.
 19. Theodora Kallak Kunovac, Uppsala universitet, Förbättrad sexuell funktion hos kvinnor med bröstcancer, 645 000 kronor.
 20. Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, SensiEx – sensorimotor training using whole body vibration exercise to reduce chemotherapy induced perpherial neuropathy for breast cancer a randomized controlled pilot trial, 850 000 kronor.

 

 

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider