Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Optimera handläggningen vid tidig TNBC: Biverkningshantering ur ett multidisciplinärt perspektiv

MSD Sverige är glada att kunna bjuda in er till detta exklusiva och vetenskapliga interaktiva webbinarium, där ledande experter, Antonis Valachis, Niklas Loman, Jenny Heiman & Roger Olofsson Bagge, samlas för att öka kunskapen och främja utbytet av erfarenheter kring handläggningen av patienter med tidig trippelnegativ bröstcancer. Webbinariet tar ett multidisciplinärt perspektiv och kommer att fokusera på biverkningshantering, optimering och den senaste utvecklingen inom området. Webbinaret riktar sig till specialister inom onkologi och bröstkirurgi, inkluderande ST-läkare inom onkologi och kirurgi. Ingen deltagaravgift. MSD Sverige står för kostnad för föreläsare och den tekniska lösningen.

AGENDA

17:30 – 17:35 Välkomnande och öppning av webbinarium
Antonios Valachis
17:35 – 17:50 Aktuella riktlinjer och framsteg inom tidig TNBC
Antonios Valachis
17:50 – 18:10 Kirurgiska aspekter och behandlingsstrategier vid TNBC
Jenny Heiman
18:10 – 18:30 Optimera biverkningsprofilen vid kombinationsterapi:
insikter från aktuella studier
Niklas Loman
18:30 – 18:50 Effektiv hantering av biverkningar och multidisciplinära tillvägagångssätt
Antonios Valachis
18:50– 19:00 Avslutning och frågestund
Expertpanel

Mer information och anmälan