Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis: Hur identifiera och hantera immunrelaterade njurbiverkningar?

Tisdagen den 16 januari 2024 kl 12.05 – 12.45

Nu kan du anmäla dig till denna webbföreläsning om att identifiera och hantera njurtoxicitet under behandling med immunterapi.

Emelie Westergren, specialist inom internmedicin och njurmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av njurtoxicitet orsakade av onkologisk immunterapi.

Emma Mangelus, specialistläkare onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Hoppas vi ses på nätet!

För mer information och anmälan