Webinar 1:a oktober 12:00 – 12:45

NU KAN DU ANMÄLA DIG
till denna webbföreläsning om att identifera och hantera hudbiverkningar vid onkologisk immunterapi.
Onkolog Hanna Eriksson kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av hudbiverkningar orsakade av onkologisk immunterapi. Dermatolog Ada Girnita kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar. Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Mer info och anmälan