Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webinar 1:a oktober 12:00 – 12:45

NU KAN DU ANMÄLA DIG
till denna webbföreläsning om att identifera och hantera hudbiverkningar vid onkologisk immunterapi.
Onkolog Hanna Eriksson kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av hudbiverkningar orsakade av onkologisk immunterapi. Dermatolog Ada Girnita kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar. Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Aktivering av NK-celler möjlig väg för framtida behandling av hudlymfom

Läs mer...

Anna Martner tilldelas Eric K. Fernströms pris för yngre forskare

Läs mer...

Omprogrammerade cancerceller tränar upp immunförsvaret mot cancer

Läs mer...