Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webinar 1:a oktober 12:00 – 12:45

NU KAN DU ANMÄLA DIG
till denna webbföreläsning om att identifera och hantera hudbiverkningar vid onkologisk immunterapi.
Onkolog Hanna Eriksson kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av hudbiverkningar orsakade av onkologisk immunterapi. Dermatolog Ada Girnita kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar. Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...