Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis – hur identifiera och hantera immunrelaterad pneumonit?

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning om att identifera och hantera pneumonit vid onkologisk immunterapi.

TISDAG 13 APRIL 12.00 – 12.45 (SV)

Lungläkare Johan Isaksson kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av pneumonit orsakad av onkologisk immunterapi. Onkolog Linda Willén kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar. Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Johan Isaksson är överläkare och sektionschef på Lungenheten Gävle Sjukhus. Specialist i Internmedicin och Lungsjukdomar. Han arbetar främst med lungcancerdiagnostik och behandling och bedriver translationell forskning kring genetik, proteomik samt immunologiska aspekter på effekten av cancerbehandlingar.

Linda Willén är specialist i Onkologi och arbetar som överläkare vid Onkologkliniken Gävle sjukhus. Hon arbetar främst med urologiska cancersjukdomar samt strålbehandling men bedriver även forskning på lungcancerregistret inom ramen för doktorandtjänst vid Umeå universitet.

För mer information och anmälan klicka här