Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis:
Hur identifiera och hantera neurologiska immunrelaterade biverkningar?

Datum: Onsdag 10 maj
Tid: Kl. 12.05 – 12.45

Föreläsare: Håkan Widner, Docent, överläkare och adjungerad professor i neurologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
Moderator: Sara Kinhult, Överläkare, onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus

Nu kan du anmäla dig till denna webbföreläsning om att identifera och hantera neurologiska biverkningar vid onkologisk immunterapi.

Neurolog Håkan Widner kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av neurologiska biverkningar orsakade av onkologisk immunterapi. Onkolog Sara Kinhult kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

För mer info och anmälan