Distribution

Vår ambition är att Onkologi i Sverige skall nå ut till alla läkare som behandlar cancerpatienter. Idag distribueras tidningen till läkare inom följande specialiteter:

Onkologi
Hematologi
Mammografi
Urologi
Lungmedicin
Smärtläkare
Palliativ vård
ASIH-läkare
Klinisk patologi
Klinisk cytologi

Samt till sjuksköterskor inom:
Onkologi
Hematologi
Urologi

Om du behandlar cancerpatienter men inte får tidningen idag mejla till [email protected] så ordnar vi så att du får tidningen skickad till arbetsplatsen.

Onkologi i Sverige är TS-kontrollerad. Aktuell TS-kontrollerad upplaga är 4700. (2022)
tidskrifter