Distribution

Vår ambition är att Onkologi i Sverige skall nå ut till alla läkare som behandlar cancerpatienter. Idag distribueras tidningen till läkare inom följande specialiteter:

Onkologi
Hematologi
Mammografi
Urologi
Lungmedicin
Smärtläkare
Palliativ vård
ASIH-läkare
Klinisk patologi
Klinisk cytologi

Samt till sjuksköterskor inom:
Onkologi
Hematologi
Urologi

OiS når även:
Apotekens cytostatikaberedningar
Inköpsansvariga på landstingen

Om du behandlar cancerpatienter men inte får tidningen idag mejla till ois@pharma-industry.se så ordnar vi så att du får tidningen skickad till arbetsplatsen.

För övriga som vill ha tidningen kostar en prenumeration 477:- inkl. moms för 6 nummer (helår).

Onkologi i Sverige är TS-kontrollerad. Aktuell TS-kontrollerad upplaga är 5000. (2021)
tidskrifter