Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ola Bratt – ny professor i klinisk cancerepidemiologi

I februari tillträder Ola Bratt tjänsten som ny professor i klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet. Han blir också ansvarig för den Kliniska forskarskolan som Regionalt cancercentrum väst driver i samarbete med Sahlgrenska akademin.

ola-bratt-200px.jpg

Ola Bratt har sedan början av 1990-talet ägnat sig åt prostatacancerforskning, med fokus på epidemiologi, diagnostik och behandling av lokaliserad sjukdom. Han är i dag en väletablerad forskare med stort engagemang i nationella arbetsgrupper och väl anlitad sakkunnigexpert hos bland annat Socialstyrelsen.

Tjänsten som professor kombineras med en överläkartjänst vid Prostatacancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och innebär tid för såväl klinik (30 procent) som för forskning och utbildning av doktorander (70 procent), men också för nationella uppdrag. Tjänst delfinansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) och Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst.

Han vill själv lyfta vikten av den kliniska förankringen i det nya jobbet som professor.

– Utan förankring i den dagliga vården vet man inte vilka forskningsfrågor som är mest relevanta, inte heller hur resultaten bäst implementeras. Jag är dessutom ordförande för den nationella vårdprogramsgruppen för prostatacancer, och om man ska ha legitimitet att skriva riktlinjer om hur sjukvården ska utföras måste man ju också verka i den, säger Ola Bratt.

Han är en sann skåning och gick sin läkarutbildning i Lund, disputerade vid Lunds Universitet 1999, blev docent där 2003 och jobbade som läkare i Lund och Helsingborg fram till 2014. Sedan blev det tre givande år vid universitetssjukhusen i Oxford och Cambridge, både som kirurg och som forskare. Hösten 2017 började han på Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som adjungerad professor i urologi.

– Det som gjorde att jag valde just Göteborg, efter Englandsuppdragen, var att den kliniska prostatacancerforskningen här är en av de ledande i Europa och nog bäst i Sverige. Det fanns också långt gångna planer på att starta ett prostatacancercentrum här, vilket också påverkade mitt val så klart.

Ola Bratt har en gedigen erfarenhet av akademisk undervisning på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.

– Den kliniska forskarskolan är något jag verkligen ser fram emot. Den har väldigt gott rykte och var en viktig anledning till att jag sökte den här tjänsten. Jag var kursansvarig för något liknande vid Lund universitet 2009–2014. Det var väldigt stimulerande och jag har verkligen saknat mitt tidigare engagemang i forskarutbildningen. Att få undervisa på doktorandnivå igen, det skall så klart bli jätteroligt.

Maria Hedelin, studierektor för den kliniska forskarskolan, och Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef vid RCC Väst, välkomnar varmt professor Ola Bratt och den värdefulla förankringen till akademisk- och klinisk verksamhet som han utgör till förmån för en fortsatt utveckling av den kliniska forskarskolan.

Vill du veta mer om Ola Bratts liv och karriär, ta del av personporträttet Möt språkstilisten Ola Bratt – ny professor i klinisk cancerepidemiologi, som är publicerad på Göteborgs universitets webbplats.

Text: Susanne Ljungman Westergren, Göteborgs universitet

Liknande poster

Fler tankar om ”second opinion” i cancersjukvården

Läs mer...

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...