Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt forskningsprojekt hoppas upptäcka Parkinsons och cancer i tidigare skede

Denis Music, professor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet, har tilldelats 1,6 miljoner kronor från Mats Paulssonstiftelserna för att utveckla tekniker för tidig diagnostik av allvarliga sjukdomar.

Denis Music har tilldelats 1,6 miljoner kronor från Mats Paulssonstiftelserna.

Tidig diagnostik av dödliga sjukdomar har enorm betydelse för samhället och nyttoeffekten är stor. I många fall är det helt avgörande att en sjukdom upptäcks i tid för att ett sjukdomsförlopp ska kunna stoppas eller bromsas in.

I det kommande forskningsprojektet ”Multilagerstruktur av icke-enzymiska väteperoxidsensorer för biomedicinsk tillämpning” kommer Denis Music och hans team, i samarbete med Biofilms Research Center for Biointerfaces med professor Tautgirdas Ruzgas i spetsen, använda sig av ett helt nytt instrument – ett så kallat sputtersystem.

Flera nya tekniker

– Sputtering är en fysisk process där man låter joner med mycket hög energi träffa en platta så att atomer avlägsnas från dess yta. Dessa atomer samlas sedan på en annan platta där de bildar en tunn film: en biosensor vars olika egenskaper kan studeras, förklarar Denis Music och fortsätter:

– En annan nyhet är att vi i det kommande projektet kommer att använda oss av multilager som exempelvis är uppbyggda som ”nanorods”, som kan liknas vid nanostrukturer inom en annan nanostruktur.

Att utforska biosensorer spelar en viktig roll i den kliniska upptäckten av väteperoxidrelaterade sjukdomar, som både Parkinsons sjukdom och cancer är.

– Med konceptet med nanostrukturerade multilager förväntar vi oss att ytterligare förbättra prestandan hos biosensorer och möjliggöra tidig upptäckt av vissa dödliga sjukdomar, säger Denis Music, professor vid Malmö universitet.

Liknande poster

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen

Aquaporin – vattenkanal i cellmembranet kartlagd