Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt blodprov förbättrar prostatacancerscreening

Nyligen visade forskare vid Karolinska Institutet att magnetkameraundersökning (MR) kan förbättra prostatacancerscreeningen genom att minska överdiagnostiken. Nu publicerar samma forskargrupp en studie i The Lancet Oncology som visar att tillägg av ett nytt blodprov, Stockholm3-testet, kan spara en tredjedel av alla MR-undersökningar som görs och ytterligare minska antalet ofarliga tumörer som upptäcks.

Tobias Nordström, forskare vid vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), vid Karolinska Institutet.

Tobias Nordström. Foto: Stefan Zimmerman

– Sammantaget visar våra studier att vi har identifierat de verktyg som behövs för att kunna genomföra effektiv och säker screening för prostatacancer. Efter många års debatt och forskning känns det fantastiskt att kunna presentera kunskap som kan förbättra vården för män, säger Tobias Nordström, docent i urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), vid Karolinska Institutet och huvudansvarig för STHLM3MR-studien.

Screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom dagens metoder, PSA-prov i kombination med vävnadsprovtagning, medför att ett stort antal ofarliga tumörer upptäcks (överdiagnostik) och att vävnadsprover tas i onödan.

Den 9 juli 2021 presenterades resultat från STHLM3MR-studien i tidskriften New England Journal of Medicine som visar att MR i kombination med riktade vävnadsprover kan minska överdiagnostiken. De nya resultaten som nu publiceras i The Lancet Oncology visar att tillägg av Stockholm3-testet, utvecklat av forskare vid Karolinska Institutet, kan bli ett viktigt komplement. Det är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en algoritm och som är tänkt att ersätta PSA-provet.

Kan minska överdiagnostiken radikalt

Martin Eklund, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Martin Eklund. Foto: Stefan Zimmerman

– Tillgången till MR-undersökning i vården kommer att vara en begränsande faktor. Vi visar nu att en kombination av ett kompletterande blodprov och MR tillsammans kan minska behovet av MR-undersökningar med en tredjedel. Jämfört med traditionell screening minskas överdiagnostiken med hela 69 procent. Samtidigt halveras antalet vävnadsprover som behöver genomföras i vården trots att vi kan hitta lika många behandlingskrävande tumörer, säger Martin Eklund, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och medansvarig för STHLM3MR-studien.

STHLM3MR är en randomiserad studie med deltagare från Stockholms län som genomförts 2018–2021 och omfattar 12 750 män. Deltagarna tog först ett blodprov för analys av PSA (prostataspecifikt antigen) samt analys med Stockholm3-testet. De män som hade ett förhöjt testresultat lottades sedan till traditionell vävnadsprovtagning eller MR-undersökning. I MR-gruppen togs vävnadsprov enbart om misstänkta tumörer identifierades i MR-undersökningen.

– Användning av Stockholm3-testet och MR har tidigare visats kostnadseffektiva var för sig. Vi har nu genomfört en analys där de kombineras och kommer inom kort att redovisa spännande resultat därifrån, avslutar Tobias Nordström.

Forskningen finansierades av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Forte, Karolinska Institutet, Hagstrandska Minnesfonden, Region Stockholm, Svenska Druidorden, Åke Wibergs Stiftelse, Swedish e-Science Research Center (SeRC) och Prostatacancerförbundet. Tidig validering finansierades av EIT Health.

Medförfattarna Henrik Grönberg, Martin Eklund och Tobias Nordström är delägare i bolaget A3P Biomedical AB som innehar rättigheter för utveckling av Stockholm3-testet.

Publikation

Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, magnetic resonance imaging and targeted prostate biopsies: results from the population-based STHLM3MRI trial”. T. Nordström, A. Discacciati, M. Bergman, M. Clements, M. Aly, M. Annerstedt, A. Glaessgen, S. Carlsson, F. Jäderling, H. Grönberg, M. Eklund. The Lancet Oncology, online 12 augusti 2021, doi: 10.1016/ S1470-2045(21)00348-X

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer