Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter inom behandling av metastaserad lungcancer- kan det bli en kronisk sjukdom?

Tid: 17:30-18:45

MSD Sverige och Norge välkomnar dig till ett webinar med möjlighet att ta del av diskussionen kring behandling av patienter med lungcancer. Webinaret syftar till att ge dig ny kunskap och besvara frågeställningar kring det senaste om behandling av lungcancerpatienter med immunterapi. Webinaret är på engelska.

Varmt välkommen!

Mer information och anmälan

 

SE-LAM-00098 04/22

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet