Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya substanser ska ge bättre diagnos och behandling av prostatacancer

Anna Orlova (t h) och Sara Rinne, institutionen för läkemedelskemi

Anna Orlova (t h) och Sara Rinne, institutionen för läkemedelskemi. Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat två nya substanser som visar positiva resultat för tidig upptäckt av metastaser vid prostatacancer. ”Leder bara ett av våra två spår rätt hoppas vi kunna hjälpa alla män som drabbas av prostatacancer till längre och bättre liv” säger Anna Orlova, professor vid institutionen för läkemedelskemi.

Varje år diagnostiseras fler än tiotusen svenska män med prostatacancer. Därmed tar den plats bland våra vanligaste folksjukdomar, och trots att vården får tillgång till allt effektivare behandlingar är det idag den cancerform som skördar flest liv i vårt land. Svårigheten att i ett tidigt skede upptäcka metastaser utanför prostatakörteln har länge tillhört cancerforskningens främsta utmaningar, men nu visar en ny metod framtagen vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet lovande resultat.

– När en prostatatumör börjar sprida sig är metastaserna initialt så små att de inte syns i magnetröntgen. Det kan orsaka både felaktiga diagnoser, ofullständiga kirurgiska ingrepp och onödigt lidande. Alltså behöver vi ett sätt att visualisera alla tumörer innan de växer sig för stora. Vår främsta ledtråd är två spårämnen, GRPR och PSMA, som bildas vid tidig prostatacancer, och nu har vårt team i samarbete med Ulrika Rosenström och Fanny Lundmark, forskare i preparativ läkemedelskemi vid Uppsala universitet, utvecklat en substans som binder specifikt till GRPR, säger Anna Orlova, professor vid institutionen för läkemedelskemi.

Ulrika Rosenström och Fanny Lundmark, Farmaceutiska fakulteten

Ulrika Rosenström och Fanny Lundmark

Genom att fästa radionuklid vid substansen kan de minsta metastaserna lokaliseras dit en SPECT- eller PET-kamera anger höjt upptag av radioaktivitet. Metoden har med framgång genomgått en klinisk fas I-studie. Når den hela vägen till vården förväntas substansen även kunna användas för transport av läkemedel direkt till tumören, vilket i sin tur skulle begränsa onödig toxisk spridning vid behandling.

– Mest effektiv är naturligtvis en heltäckande diagnostik, och parallellt har vi utvecklat en molekyl som binder till båda spårämnena under tumörens samtliga faser. Vi har redan testat den på möss med positivt resultat, och går inom kort vidare med studier på människa. Leder bara ett av våra två spår rätt hoppas vi ge vården det verktyg som krävs för att hjälpa alla män som drabbas av prostatacancer till längre och bättre liv.

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer