Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya genetiska markörer för binjurebarkscancer kan förutsäga överlevnad

En ny studie från Karolinska Institutet visar att 45 gener kan ha en avgörande roll för prognosen hos patienter med binjurebarkscancer. Fynden som publiceras i tidskriften ESMO Open ger hopp om ett bättre diagnostiskt verktyg än vad som finns i dagsläget.

Binjurebarkscancer är en sällsynt men aggressiv cancerform med få behandlingsalternativ. I Sverige insjuknar cirka tio personer per år och medianöverlevnaden är omkring tre till fyra år.

I den nya studien har forskarna gjort ett viktigt fynd i kampen mot sjukdomen. Forskarna har upptäckt en grupp om 45 gener som starkt korrelerar med patienters överlevnad.

Genrebild av en DNA spiral.

DNA spiral. Foto: Gettyimages

 

Porträttbild av Alexander Sun Zhang.

Alexander Sun Zhang. Foto: Hong Zhang

-Vår forskning visar att denna gensignatur kan hjälpa oss att identifiera vilka patienter som har högre risk för sämre utfall. De patienter som hade gensignaturen levde i genomsnitt fyra gånger kortare än de som inte hade den, förklarar försteförfattaren Alexander Sun Zhang, doktorand vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Mål för framtida behandlingar

Sekvenseringsdata från 162 patienter med binjurebarkcancer analyserades i kombination med data om överlevnad från offentliga databaser. På detta sätt kunde forskarna filtrera fram de relevanta generna.

-Resultaten är ett viktigt steg för att förstå hur vi kan bekämpa denna cancerform. Det är särskilt spännande att vissa av dessa gener kan bli mål för framtida behandlingar, säger Alexander Sun Zhang.

Forskargruppen planerar nu att fortsätta sitt arbete genom att kartlägga genetiken hos binjurebarkscancer hos barn och undersöka medfödda mutationer som kan bidra till tumörens utveckling.

-Det är vår förhoppning att dessa nya insikter ska leda till bättre behandlingsmetoder och ökad överlevnad för patienterna, avslutar Alexander Sun Zhang.

Studien genomfördes i samarbete med Yale School of Medicine och Heinrich Heine University Düsseldorf. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter. Huvudsakliga finansiärer är Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Radiumhemmet.

Publikation:

Comprehensive genomic analysis of adrenocortical carcinoma reveals genetic profiles associated with patient survival”, Alexander Sun-Zhang, C. Christofer Juhlin, Tobias Carling, Ute Scholl, Matthias Schott, Catharina Larsson, Svetlana Bajalica-Lagercrantz, ESMO Open, online 26 juni 2024, doi: 10.1016/j.esmoop.2024.103617