Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny studie ifrågasätter vanligaste kirurgiska behandlingen hos de äldsta bröstcancerpatienterna

En ny studie väcker frågor om huruvida äldre kvinnor, i lika stor omfattning som i dag, ska behandlas med mastektomi, dagens vanligaste behandling hos de äldsta (80 år och äldre) bröstcancerpatienterna.

En ny studie väcker frågor om huruvida äldre kvinnor, i lika stor omfattning som idag, ska behandlas med mastektomi.

Studien är baserad på 34.139 kvinnor med ålder över 50 år och med invasiv bröstcancer från svenska kvalitetsregistret för bröstcancer. Allvarliga medicinska postoperativa komplikationer visade sig vara vanligare hos äldre kvinnor, särskilt efter en mastektomi (en fullständig bröstborttagning). Det visades också att äldre kvinnor med allvarligare postoperativa medicinska komplikationer har sämre överlevnad.

Resultaten väcker frågor om äldre kvinnor borde behandlas med bröstbevarande kirurgi och strålbehandling i högre grad. Eftersom strålbehandlingen i många fall kan idag kan på bara 5 dagar istället för tidigare 15 dagar borde detta vara ett fullgott alternativ för många äldre kvinnor.

Artikeln publicerades i British Journal of Surgery. Studien har genomförts i ett samarbete med Jana de Boniface och Anna Johansson, forskare vid Karolinska Institutet, tillsammans med Robert Szulkin från SDS Life Science.

 

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider