Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny studie för diagnos av återfall i äggstockscancer

Äggstockscancer är den dödligaste av alla gynekologiska cancerformer, med mer än 700 nya fall varje år i Sverige. För att kunna upptäcka återfall tidigare startar nu en banbrytande studie vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Norrlands universitetssjukhus. Målet är att utvärdera om blodprover som tas i hemmet kan leda till snabbare upptäckt av återfall och därmed möjliggöra tidigare insatser.

I Sverige varierar rutinerna för uppföljning av äggstockscancer mellan två och fyra läkarbesök per år, ibland kombinerat med provtagning av tumörmarkören CA 125. Tidig upptäckt av återfall kan möjliggöra kirurgiska ingrepp som förlänger överlevnaden. Mot denna bakgrund startar en forskargrupp vid Uppsala universitet, finansierad av Vetenskapsrådet, en studie för att utvärdera uppföljning av äggstockscancer genom blodprov som tas i hemmet.


Metoden kan på sikt öka möjligheten till kirurgi eller behandling, säger Karin Stålberg, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Peter Stålberg

– Vi har i vår forskargrupp identifierat en ny panel av proteinmarkörer i blod som, enligt retrospektiva studier, verkar kunna diagnostisera återfall i äggstockscancer tidigare än nuvarande metoder. I FOLL-OV-studien undersöker vi om tätare blodprovstagning i hemmet och analys av den nya proteinpanelen kan upptäcka återfall tidigare, säger Karin Stålberg, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

– I retrospektiva studier har vi sett att den här uppsättningen proteiner kan upptäcka återfall upp till 60 dagar innan klinisk diagnos. Detta kan på sikt öka möjligheten till förnyad kirurgi eller snabbare insatt onkologisk behandling och därigenom förbättra prognosen.

Studien genomförs i samarbete med forskare vid Umeå universitet och omfattar 100 kvinnor från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norrlands universitetssjukhus. Kvinnorna kommer att ta ett blodprov i fingret en gång per månad mellan ordinarie läkarbesök under ett års tid. Blodproven analyseras med en proteinpanel skräddarsydd för äggstockscancer.

– Att på sikt kunna erbjuda kvinnor ett enkelt, evidensbaserat hemtest för uppföljning skulle kunna överföra resurser från rutinmässiga uppföljningsbesök till snabbare och bättre tillgänglighet när behov finns. Dessutom skulle blodprov i hemmet kunna användas inom fler cancerdiagnoser och andra områden, som exempelvis screeningprogram, säger Stefan Enroth, docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Text: Robin Widing, Uppsala universitet
Foto: Unsplash

En ny studie vid Uppsala universitet ska se om blodprov i hemmet kan leda till snabbare upptäckt av återfall i äggstockscancer.