Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny potentiell måltavla för behandling av äggstockscancer

En viss typ av immunceller som kallas gamma-delta-T-celler är kopplade till ökad överlevnad hos patienter med avancerad äggstockscancer, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Fynden antyder att stimulering av dessa specifika T-celler skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid äggstockscancer, menar forskarna.

Doktorand Emelie Foord förklarar fynden

Publikation

“Characterization of ascites- and tumor-infiltrating gd T cells reveals distinct repertoires and a beneficial role in ovarian cancer”. Emelie Foord, Lucas C. M. Arruda, Ahmed Gaballa, Charlotte Klynning, Michael Uhlin. Science Translational Medicine, online 20 januari 2021, doi: 10.1126/scitranslmed.abb0192.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Läs mer...

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Läs mer...

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer

Läs mer...