Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny potentiell måltavla för behandling av äggstockscancer

En viss typ av immunceller som kallas gamma-delta-T-celler är kopplade till ökad överlevnad hos patienter med avancerad äggstockscancer, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Fynden antyder att stimulering av dessa specifika T-celler skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid äggstockscancer, menar forskarna.

Doktorand Emelie Foord förklarar fynden

Publikation

“Characterization of ascites- and tumor-infiltrating gd T cells reveals distinct repertoires and a beneficial role in ovarian cancer”. Emelie Foord, Lucas C. M. Arruda, Ahmed Gaballa, Charlotte Klynning, Michael Uhlin. Science Translational Medicine, online 20 januari 2021, doi: 10.1126/scitranslmed.abb0192.

Liknande poster

Paradoxal roll för vita blodkroppar i bröstcancerspridning

Läs mer...

Ny studie visar oväntade konsekvenser av CRISPR-Cas9-geneditering

Läs mer...

Forskare tar nytt AI-grepp för att analysera tumörer

Läs mer...