Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny ordförande i SOF

På Svensk Onkologisk Förenings årsmöte under Onkologidagarna i Malmö den 20 mars valdes Per Karlsson till ny ordförande i föreningen. Per Karlsson efterträder tidigare ordförande Signe Friesland, och var tidigare vice ordförande i föreningen.

Per Karlsson är professor i Onkologi, professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Per Karlsson är samtidigt universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Per Karlsson