Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny ordförande i SOF vill lobba för mer möjlighet till forskning

På Svensk Onkologisk Förenings årsmöte under Onkologidagarna i Malmö mars i år, valdes professor Per Karlsson, bröstcancerforskare vid Sahlgrenska i Göteborg, till ny ordförande efter professor Signe Friesland, från Karolinska i Solna. Här får vi en intervju med Per Karlsson om ambitioner och visioner för sitt nya uppdrag och vad som ligger i fokus för SOF de närmaste åren.

Du är ny ordförande i Svensk Onkologisk Förening sedan i mars i år. Vad har varit ditt fokus som ny ordförande dessa första 100 dagar?
– Mitt första fokus har varit att fundera på var vi står och vart vi vill komma de närmsta åren. Vi ska se till att ta vara på den breda kompetens som vi har i styrelsen och lära känna de nya styrelsemedlemmarna. Vi har också haft möten med mediagruppen för att synkronisera oss runt webbinarier, poddar och vår tidning. Utbildningsgruppen har arbetat fram en bakjours-utbildning, då vi ser att alla nya behandlingsmöjligheter och nya biverkningar ställer nya krav på bakjourer inom onkologi.

Hur ser du på föreningens verksamhet och utveckling de kommande tre åren?
– Ingen specialitet inom hälso- och sjukvården har haft en liknande utveckling som onkologin har genomgått under de senaste åren. Det är enormt stimulerande med alla nya behandlingsmöjligheter, men det finns också en växtvärk inom specialiteten som ställer mycket stora krav på oss som specialister.

– Vi har i föreningen nu tagit fram sju programpunkter, som vi ser som mest angelägna de närmsta åren, och som vi vill lyfta fram för att aktivt möta dessa utmaningar och möjligheter. Dessa punkter ser vi som onkologer viktiga för framtiden. Vi vill som förening verka för att göra dessa punkter kända för såväl chefer, politiker och till andra som har påverkan på hälso- och sjukvården. Punkterna kan naturligtvis behöva utvecklas beroende på den fortlöpande input vi får våra medlemmar och andra intressenter.

Hur ser du på vetenskaplig utveckling och utbildning för medlemmarna?
– Att som onkolog få möjlighet till att kunna bedriva forskning och utveckling är mycket angeläget, så att vi kan vara med och forma morgondagens sjukvård. När man står på kliniken ser man vilka frågor som behöver beforskas, ur patienternas perspektiv, och vi vill därför skapa förutsättningar för onkologer att bedriva forskning.

– SOF har utlyst några stipendier för att stödja forskning bland våra medlemmar. I en specialitet som onkologi med så många nya behandlingsalternativ är också tid och resurser för kontinuerlig fortbildning ytterst angelägen.

Läs hela artikeln