Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny möjlighet till behandling för specifik typ av lungcancer

Forskare vid Göteborgs universitet, Ghent University och Colorado universitet University of Colorado har tillsammans upptäckt nya målproteiner för en förbättrad behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer som inte är kopplad till rökning. Det är en cancersjukdom som drabbar omkring 400 patienter årligen i Sverige.

Resultaten publiceras i tidskriften The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Studien visar att tumörceller där tillväxten drivs av det sammanslagna proteinet EML4-ALK uttrycker speciella nedbrytningsproteiner som kallas SERPINB-proteaser. Dessa SERPINB-proteaser klipper sönder komponenter i kroppens immunologiska försvar, vilket medför att tumörcellerna förökar sig snabbare.

– Upptäckten är den första i en större molekylär djupanalys och representerar troligtvis en av flera andra ofördelaktiga faktorer hos tumörpatienter som diagnostiserats med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Högt uttryck av dessa proteaser kan vara en förklaring till den dåliga prognosen hos dessa patienter, säger Bengt Hallberg, professor i cellbiologi, Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln i Akademiliv.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi