Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny kunskap och viktiga nyheter från ASH 2021

Årets ASH bevakades återigen via nätet. Här rapporterar docent Hans Hagberg, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, fem nyheter som han valt ut som de viktigaste. Han lyfter också några notiser om arbeten som han anser bör uppmärksammas.

1 Polatuzumab-vedotin istället för vinkristin (pola-R-CHP) är bättre än standardbehandling (R-CHOP) hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom (LBA1).
Polatuzumab-vedotin är en CD79b-antikropp som är försedd med cytostatika i form av vedotin. CD79b finns på B-celler. I den randomiserade studien, Polarix, randomiserades 879 patienter med obehandlat DLBCL mellan pola-R-CHP och standardbehandling (R-CHOP). Polatuzumab-vedotin har således ersatt vinkristin i R-CHOP. Sjukdomsfri överlevnad var 76,7 procent för pola-R-CHP jämfört med 70,2 procent för R-CHOP vilket innebär en 27-procentig minskning av antal recidiv (hazard ratio 0,73). Biverkningarna var likvärda inklusive perifer neuropati.

Läs hela artikeln

Liknande poster

ASH 2023 bjöd på lovande data och hoppfulla nyheter om allt bättre behandlingar

Hematologidagarna – främjar samarbete och bjuder på ett viktigt erfarenhetsutbyte

Karolinska Hematology Seminar 2023 bjöd på brett och högklassigt innehåll