Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny IHE Rapport om cancerkostnader i Europa

I en ny rapport analyserar IHE de samhällsekonomiska kostnaderna för cancer i matsmältningsorganen i Europa.

Det finns få uppgifter om de samhällsekonomiska kostnaderna – som består av direkta kostnader, kostnader för informell vård och indirekta kostnader – för cancer överlag och för specifika cancertyper. Rapporten beräknar kostnaderna för de sex största cancertyperna i matsmältningsorganen år 2018 – matstrupscancer, magcancer, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, levercancer och bukspottkörtelcancer. Analysen omfattar 31 europeiska länder, EU-27 länderna, Island, Norge, Schweiz och Storbritannien.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten

Liknande poster

Ojämlikheter i EU:s cancervård

Ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Ny IHE rapport om primärvården och tidigare upptäckt av lungcancer