Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny IHE Rapport om cancerkostnader i Europa

I en ny rapport analyserar IHE de samhällsekonomiska kostnaderna för cancer i matsmältningsorganen i Europa.

Det finns få uppgifter om de samhällsekonomiska kostnaderna – som består av direkta kostnader, kostnader för informell vård och indirekta kostnader – för cancer överlag och för specifika cancertyper. Rapporten beräknar kostnaderna för de sex största cancertyperna i matsmältningsorganen år 2018 – matstrupscancer, magcancer, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, levercancer och bukspottkörtelcancer. Analysen omfattar 31 europeiska länder, EU-27 länderna, Island, Norge, Schweiz och Storbritannien.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten

Liknande poster

Ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Läs mer...

Ny IHE rapport om primärvården och tidigare upptäckt av lungcancer

Läs mer...

Ny IHE rapport om skillnader i behandling av NSCLC i Europa

Läs mer...