Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny avhandling om prognostisering vid myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Maria Creignou från avdelningen för hematologi (HERM) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling ”Improving prognostication for patients with myelodysplastic syndromes” den 27 oktober 2023. Huvudhandledare är professor Eva Hellström Lindberg (MedH).

Vad handlar din avhandling om?

Maria Creignou. Foto: Privat.

– Min avhandling handlar om en sjukdom som heter myelodysplastiskt syndrom (MDS), vilket är en grupp av blodcancrar. Vissa typer av MDS beter sig på ett godartat sätt, men andra är betydligt mer aggressiva och kan utvecklas till akut leukemi.

– Fokus i min avhandling är att hitta nya markörer som kan hjälpa oss att korrekt uppskatta risken för tidig död och/eller utveckling till akut leukemi så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet och därmed kunna ge korrekt information till patienten samt välja rätt behandling.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I studie 1 har vi utvecklat en helt ny prognostisk score (IPSS-M) som tar hänsyn till alla viktiga genetiska markörer i MDS och vi har visat att IPSS-M är klart mycket bättre än den score som tidigare använts i klinisk praxis (IPSS-R).

– I studie 2 har vi visat att genuttryckanalys/RNA-sekvensering kombinerad med DNA-sekvensering ger ytterligare värdefull information vad gäller uppskattning av prognosen vid MDS.

– Studie 3 visade att tillägg av dynamiska variabler (transfusionsberoende under tidigt sjukdomsförlopp) på IPSS-M ytterligare förbättrar beräkning av prognosen hos patienter med MDS.

Hur kan den här kunskapen komma människor till nytta?

– Den nya kunskapen förbättrar generellt möjligheten att ge en tillförlitlig prognos för MDS-patienter, både vid diagnosen och under sjukdomsförloppet- Det är viktigt både för patientinformation och vid behandlingsval.

Vilka mål har du för framtiden?

– Kliniskt planerar jag att fortsätta vara verksam som hematolog och ta hand om patienter med MDS och andra former av blodcancer. Jag hoppas dessutom kunna fortsätta med forskning inom samma fält, kanske med större fokus på tillstånd som föregår MDS eller ökar risken för utveckling av MDS.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer