Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny avhandling om nya behandlingsmetoder för multipelt myelom (MM)

Maria Karvouni från Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling ”Cellular and personalized therapies in Multiple Myeloma with special emphasis on retargeted NK cells” den 16 juni 2023. Huvudhandledare är Evren Alici (MedH).

Maria Karvouni. Foto: Privat.

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling kretsar kring nya behandlingsmetoder för multipelt myelom (MM). Det är en obotlig cancersjukdom som uppstår i benmärgen och som diagnostiseras i över 160 000 personer världen över årligen. I avhandlingens ena del studerar vi genetiskt modifierade Natural Killer celler, så kallade NK-celler och undersöker deras potential som riktad behandling för MM. NK-celler är en typ av vita blodkroppar som har en inneboende förmåga att kunna motverka cancer. Men trots NK-cellernas stora potential, är de ännu inte godkända för användning i cancerbehandling. I studiens andra del undersöker vi effekten av läkemedlet Venetoclax för behandling av patienter med en genetisk mutation som heter t(11;14).

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten ger nya insikter om tillämpningen av riktad NK-cellterapi för att behandla MM. Vi presenterar bland annat en ny metod för att generera NK-celler så att de kan riktas mot CD38, ett vanligt målinriktat protein i MM. Vi har även hittat bevis för att genetiskt modifierade NK-celler kan bli bättre på att bekämpa cancer, genom att vi minskar den negativa feedback som NK-cellerna får i kroppens fientliga tumörmikromiljö. I studien som är en klinisk prövning, visar vi fördelen med att behandla patienter med t(11;14) med Venetoclax.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resistens mot behandling är mycket vanligt för patienter med MM, vilket begränsar patienternas behandlingsalternativ. Genom att fortsätta studierna kring användning av NK-cellterapi som behandling vid MM, kan vi hitta nya typer av behandlingar för MM och därmed tillgodose behoven hos de drabbade patienterna.

Vilka mål har du för framtiden?

Efter min doktorandutbildning vill jag fortsätta arbeta för att ta fram innovativa behandlingsalternativ för patienter som kämpar mot cancer, framförallt då specifikt nya riktade cellterapier.

 

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer