Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets rekommendation: Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid HER2-positiv bröstcancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Enhertu som monoterapi bör användas för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer som tidigare har fått en eller fler behandlingsregimer riktade mot HER2.

Läs hela yttrandet här.

Liknande poster

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...