Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nordic meeting about mHSPC

SEPTEMBER 28, 2021

18.00-20.00

Central European Time (GMT+1)

WELCOME

This is a meeting initiated and funded by Astellas to support education and research in the Nordics.

The aim of the meeting is to connect Nordic oncologists and urologists, together with key speakers in an interactive discussion forum.

FACULTY

MAIN SPEAKERS

Christopher Sweeney, MBBS, Medical Oncologist
Tilman Todenhöfer, Prof. Dr. med, specialist in urology

NORDIC FACULTY PANEL

Katarina Puco, Oncologist (NO)
Antti Rannikko, Urologist (FI)
Klaus Brasso, Professor in Urology (DK)
Anders Bjartell, Professor in Urology (SE)

For more information and registration click here: SIGN UP

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider