Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nordic Advanced Prostate Cancer (NAPC) Camp

Kursen är avsedd för ST-läkare inom onkologi eller urologi samt andra läkare med ett specialintresse för prostatacancer.

Välkommen till Nordic Advanced Prostate Cancer (NAPC) Camp den 27-28 september på Steningevik, Stockholm och fördjupa din kunskap om prostatacancer. Lär dig allt från grundläggande begrepp till de senaste forskningsframstegen genom interaktiva lektioner och vetenskapliga diskussioner med ledande experter i Norden. Fakulteten inkluderar Dr. Jon Kindblom (SE), Prof. Andreas Røder (DK), Dr. Thomas Helgstrand (DK), Dr. Okko-Sakari Kääriäinen (FI) och Dr Katarina Puco (NO).

För mer information och anmälan