Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

New Advances in the Treatment of Gastric Cancer

Syftet med mötet är att dela klinisk erfarenhet och informera om aktuella rön inom terapiområdet ventrikelcancer. Mötet är avsett för läkare som arbetar med dessa patienter eller har intresse av att öka sin kunskap inom området.

Program
12.00 – 12.05 Introduktion
Specialistläkare David Borg, Lund

12.05 – 13.05 ”New Advances in the Treament of Gastric Cancer”
prof Julien Taieb

13.05 – 13.15 Diskussion
Specialistläkare David Borg, Lund

För mer information och anmälan klicka här