Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neoadjuvant immunterapi inom NSCLC – erfarenheter från onkologiskt respektive patologiskt perspektiv

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis: Neoadjuvant immunterapi inom NSCLC – erfarenheter från onkologiskt respektive patologiskt perspektiv

Tisdagen den 4 juni kl 12.10 – 12.50

Föreläsare:
Johan Isaksson, Överläkare, Ph.D, Specialist Internmedicin och Lungsjukdomar,
Lungenheten, Gävle Sjukhus

Patrick Micke, Överläkare, professor, Patologi och tumörpatologi, Klinisk patologi,
Akademiska sjukhuset

Under detta webinar kommer Johan Isaksson, Lungenheten Gävle sjukhus och Patrick Micke, Klinisk patologi Akademiska sjukhuset att dela sina erfarenheter kring neoadjuvant immunterapibehandling av NSCLC.

De kommer att diskutera data och innebörden av patologisk respons. Fokus kommer läggas på praktiska erfarenheter kring patientfall, utifrån lungonkologiskt och patologiskt perspektiv.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.
Hoppas vi ses på nätet!

För mer information och anmälan