Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NATIONELLT REGISTER BEHÖVS ÄVEN FÖR METASTASERAD BRÖSTCANCER

Det nationella bröstcancerregistret omfattar så gott som alla nya fall av primär bröstcancer. En stor mängd data om diagnos, tumörtyp, behandlingar, effekter och biverkningar registreras, men inrapporteringen av uppgifter efter de primära behandlingarna är bristfällig. Det saknas till exempel data om långtidsresultat och hur de respektive behandlingarna påverkar överlevnaden. Behandlingen av metastaserad bröstcancer har successivt blivit allt bättre, och idag används många olika nya läkemedel och terapiformer. Allt fler kvinnor lever därför länge med spridd sjukdom, men det saknas systematisk registrering av vilka behandlingar de får, hur effektiva de är och vilka biverkningar de medför. Randomiserade studier ger viktig information, men det är mindre än tio procent av kvinnor med spridd bröstcancer som ingår i kliniska studier.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...

Smartare diagnostik av bröstcancer för länder med begränsade resurser

Läs mer...