Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nationell skola för cancerforskning startas i Umeå

Med stöd från Cancerfonden startar Umeå universitet våren 2025 en ny cancerforskarskola. Utbildningen som är unik i Sverige vänder sig till doktorander i hela landet.


Cancerforskarskolan – precisionsbaserad cancerforskning med livstidsperspektiv är namnet på den nya utbildningen som kommer att ges på deltid om 15 högskolepoäng fördelat över tre terminer. Eftersom cancerforskarskolan vänder sig till doktorander i hela Sverige sker undervisningen i huvudsak på distans med tre fysiska träffar i Umeå. Tanken med upplägget är att studenterna parallellt ska kunna arbeta på sina avhandlingar eller andra projekt.

Cancerforskarskolan kommer att ha en stark profil mot ämnet molekylär epidemiologi, där man undersöker biomarkörer i blodet eller i tumörerna för att förstå orsakerna till cancer. Även registerbaserad forskning och forskningsetik inom biobanksområdet ingår.

– Molekylär epidemiologi är ett område som är under snabb utveckling där det finns behov av en sammanhållen utbildning för att doktorander ska kunna fördjupa sina kunskaper och för att vi, i förlängningen, ska bli ännu bättre på att behandla och bekämpa cancer, säger Sophia Harlid, cancerforskare vid Umeå universitet och en av arrangörerna bakom cancerforskarskolan.

Cancerforskarskolan drar nytta av det stora arbete med insamling av prover som har skett inom ramen för bland annat Västerbottens hälsoundersökningar och forskningsprojektet Predict vid Umeå universitet. Det har gett upphov till en unik biobank där forskare kan söka efter biomarkörer och genetiska variationer bland tiotusentals insamlade prover som i många fall är tagna långt före cancerdiagnos.

– Med den nya cancerforskarskolan får unga forskare en plattform för att kunna nyttja de unika resurser vi har med biobankerna i Västerbotten, säger Beatrice Melin, professor i onkologi vid Umeå universitet och ansvarig för Predict-studien.

Deltagarna i cancerforskarskolan får även individuellt mentorskap och möjlighet att skriva en vetenskaplig artikel under tiden i forskarskolan. Ansökan till cancerforskarskolan öppnar under hösten 2024. Forskarskolan ordnar boende för resande utifrån under träffarna i Umeå.

Läs mer om cancerforskarskolan här.