Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Näringslivet sluter upp för utveckling av immunterapi

Tio svenska och internationella företag har nu gemensamt gått ihop med forskare från Karolinska Institutet (KI) för att samverka kring utveckling av nästa generations NK cells-baserade immunterapi mot cancersjukdomar.

I somras presenterade Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, en satsning på ett nytt kompetenscentrum inom området. Syftet är att utveckla nya cancerbehandlingar baserade på NK cells-medierad immunterapi. Sedan dess har arbetet pågått med att knyta näringslivet till projektet, och tio svenska och internationella företag har nu blivit en del av satsningen.

Utöver KI och industriparter involverar den aktuella satsningen också samverkan med hälso- och sjukvården, särskilt Karolinska Universitetssjukhuset.

– Genom bred samverkan kring utveckling av nya immunterapier mot cancersjukdomar, ser vi möjlighet till utveckling som ligger långt utöver det enskilda parter skulle kunna åstadkomma säger professor Hans-Gustaf Ljunggren, ansvarig för satsningen.

Verksamheten syftar också till att stärka Sveriges innovationsförmåga. Inom det aktuella programmet samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor för att utveckla nya modeller, processer, och produkter av vikt för samhällets utveckling.

– Det är glädjande att Karolinska Institutet kan stå som koordinator för en satsning av denna magnitud inom ett mycket viktigt forskningsområde i snabb utveckling, säger Karolinska Institutets rektor Ole-Petter Ottersen. På sikt är detta en viktig del i KI:s ambition att bidra till att stärka Sveriges innovationsförmåga.

För mer information, kontakta:

Hans-Gustaf Ljunggren, 0705-33 46 99, [email protected]

Evren Alici, 0736-26 14 12, [email protected]

Karl-Johan Malmberg, +47-45 39 09 26, [email protected]

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening