Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Myror kan upptäcka cancer

Franska forskare har lyckats träna myror till att upptäcka lukten av cancerceller i laboratoriemiljö. Enligt forskarna lär de små krypen sig snabbt att urskilja cancern.

Läs hela nyheten hos SVT

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider