Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Myror kan upptäcka cancer

Franska forskare har lyckats träna myror till att upptäcka lukten av cancerceller i laboratoriemiljö. Enligt forskarna lär de små krypen sig snabbt att urskilja cancern.

Läs hela nyheten hos SVT

Liknande poster

De får Stora Forskningsanslaget från Assar Gabrielssons Fond

Läs mer...

Ultraljudsbehandling mot prostatacancer gav få biverkningar

Läs mer...

Uppskattad fortbildning för specialister inom prostatacancervården

Läs mer...